نرم افزار Mhclass Sparkle

Mhclass Sparkle چیست؟

نرم افزار Sparkle  یکی از مجموعه نرم افزار های Mhclass  می باشد که به صورت تخصصی بر روی مشاغل فعالیت می نماید این سری از نرم افزارها همگی از ساختار هوش مصنوعی و   BigData  به عنوان سیستم پردازش اطلاعات خود استفاده می نماید مشتریان سیستم های نرم افزاری اسپارکل معمولا شرکت های متوسط یا بزرگ هستند و هدف اصلی از ساخت این سیستم شتابدهی و توسعه شرکت ها بر مبنای هوش مصنوعی می باشد که در نتیجه منجر به ایجاد یک سیستم یکپارچه که توسط قویترین ابزار های هوش مصنوعی به تحلیل ساختار کار می پردازند و از طرفی ایجاد خط مشی پرسنل را نیز مشخص می کنند و در سمت دیگر تمامی قسمت های یک شرکت با استفاده از پروتکل های هوش مصنوعی به یکدیگر مرتبط شده و اسناد کاغذی را از بین برده و با استفاده از زیر سیستم هایی به یکدیگر مرتبط شده و در نتیجه یک سیستم بسیار قدرتمند که متشکل از فکر انسانی و هوش مصنوعی به صورت تلفیقی پدیدار شده و توسعه شرکت را به عهده می گیرد در نهایت همه چیز در اختیار شماست تا بهره وری را کسب کارتان به بالاترین حد ممکن برسانید