ما نگاه شما را به حوزه دیجیتال و دنیای جدید آن ائم از هوش مصنوعی ، دیجیتال مارکتینگ و آموزش های ماشین تغییر میدهیم

ما به دنبال پیاده سازی روش های جدید در توسعه محصولات دیجیتال هستیم و این موضوع را بدون خرد جمعی امکان پذیر نمی بینیم، سعی میکنیم بخش های مهمی از کارهای خودمان را نیز به شما آموزش دهیم ، در فرهنگ “ام اچ کلاس” همه چیز بر مبنای آموزش متقابل و رشد تیمی شکل میگیرد و ما وظیقه خودمان میدانیم تا دانشمان که منجر به تولید محصولات می شود را در اختیار دیگران قرار دهیم تا بتوانیم باعث رشد دیگران نیز شویم و این مهم در نتیجه منجر به تعالی “ام اچ کلاس” نیز خواهد شد.

شتابدهی

رشد ایده های جدید شتابدهی توسط تیم ام اچ کلاس

امکانات

امکانات فوق العاده زیاد و ارتباط با تجهیزات سخت افزاری

اشتراک گذاری

ایجاد گروه های درون برنامه ای در راستای توسعه کسب و کار

مدیریت دانشی

تولید نرم افزار هایی که باعث تصمیم گیری بهتر مدیریت می شود

مطالعه و تحقیق مستمر در حوزه های نوین و ارتباط با برترین های توسعه کسب و کار در راستای ساختن سیستم های بهتر برای مشتریان

تعداد نرم افزار های تولید شده
کاربران
تعداد شرکت های استفاده کننده
ارتباط

برای ارتباط با ما از ایمیل ذیل استفاده کنید

info@mhclass.com