ام اچ کلاس

برند Mhclass فعالیت خود را در حوزه نرم افزار از سال 1388 آغاز کرد. هدف ام‌اچ‌کلاس پاسخ دادن به نیازمندی‌های صنعت‌های مختلف با مطالعه دقیق آن صنعت و شناسایی نیازمندی‌های آن می‌باشد. بر همین اساس Mhclass نرم افزارهای موفقی را برای صنایع به ویژه صنعت بتن آماده کشور توسعه داده است.

  • هوشمند
  • های تک
  • سریع
  • قدرتمند